Díjazás

Ügyvédi tevékenységem során az ügyvédi munkadíjat fix- vagy óradíjban állapítjuk meg, egyéni megállapodás alapján. Peres és nemperes eljárások esetében a munkadíj a perérték meghatározott százalékában kerül megállapításra. A munkadíj megállapításáról minden esetben egy megbízási szerzõdés készül, amely mindkét fél jogait és kötelességeit pontosan rögzíti, a késõbbi félreértések elkerülése végett.