Szakmai önéletrajz

Középiskolai éveimet Szombathelyen, a Nagy Lajos Gimnáziumban teljesítettem, majd érettségi után felvételiztem a Rendõrtiszti Fõiskolára. Ennek elvégzését követõen, már mint hivatásos rendõrtiszt végeztem el a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karát, cum laude minõsítéssel.

Rendõrtisztként közlekedésrendészeti szakterületen dolgoztam. Elõbb balesetvizsgáló, majd fõvizsgáló beosztást töltöttem be, végül közel egy év idõtartamban a Szombathelyi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetõje voltam.

Ezt követõen más szakterületeken teljesítettem szolgálatot, majd a jogi szakvizsga letételét követõen döntöttem úgy, hogy a megszerzett tudást kamatoztatni szeretném. Ezért megváltam az egyenruhától, és egyéni ügyvédi karrierem építésébe fogtam. Angolul és németül beszélek.